Brand 1964 is een project van Stichting Historisch Brandweermaterieel en Brandweermuseum Wassenaar.

Nieuwsbrief september 2019

Beste Lezer,

Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend hebben de SHB en het Brandweermuseum Wassenaar, met ondersteuning van de Veiligheidsregio Haaglanden, het project “Brand 1964” gestart. Hiervoor is een subsidieaanvraag bij het Mondriaanfonds ingediend en …. deze is volledig toegekend. !!!!
Dat betekent dat het project nu van start kan gaan. Via een maandelijkse nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de vorderingen en de geplande activiteiten. 

Wat hieraan voorafging
Groot denken
 • Eind 2018 kwam het nieuws dat de overheid via het Mondriaanfonds subsidies beschikbaar stelt voor mobiel cultureel erfgoed.
 • We hebben ons verdiept in de spelregels van het Mondriaan fonds en leerden o.a. dat het alleen om grotere projecten gaat (> €50.000); dat het Mondriaan fonds maximaal 50% bijdraagt en dat een substantieel deel van het projectgeld besteed moet worden aan de presentatie.
 • Drie SHB-ers (Henri, Wouter en Guus) kwamen samen en de contouren van het project werden gevormd. Sleutelwoorden: International brandweerwagens; Tijdsbeeld 60-er jaren;  presentatie rondom een grote bekende brand uit die periode.
 • Gelijktijdig werd duidelijk dat de collega’s in Wassenaar grote zorgen hadden over een International gereedschap wagen die in de buitenlucht stond weg te roesten.
Samenwerking
 • De samenwerking met het Brandweermuseum Wassenaar werd gezocht en gevonden. De overkoepelende stichting Historisch Brandweermaterieel Haaglanden en de Veiligheidsregio Haaglanden ondersteunden (ook financieel) de aanvraag en zo kon er een projectplan opgesteld worden met een dekkende begroting.
De Subsidieaanvraag
 • We wisten dat de subsidieaanvraag bij het Mondriaanfonds een flinke inspanning zou zijn. Een paar honderd uur werk is er ingestoken. 
 • Eind April, 1 maand later dan gehoopt, was het zover. 
  Trots op de documenten die we geproduceerd hadden en ondersteund door een groot enthousiasme bij de diverse instanties, leveranciers en (brandweer) stakeholders ging de subsidieaanvraag digitaal de deur uit. 
  Drie lange maanden van hoopvol wachten volgde.
De toekenning
 • Begin Augustus kwam de toezegging van het Mondriaanfonds. Het gehele aangevraagde subsidiebedrag (€ 54.475,-) is toegekend!
  Uit de toekenningsbrief: “De commissie is positief over de ambitie van de Stichting Historisch Brandweermaterieel om drie historische voertuigen te restaureren en te presenteren in het project Brand 1964. Zij heeft vertrouwen in de zichtbaarheid van het project mede door de presentatie van de voertuigen op diverse evenementen. De commissie waardeert de sociaal-culturele context van de presentatie en vindt het presenteren door middel van een tijdsbeeld vernieuwend. Zij heeft op basis van het geheel aan restauratieplannen vertrouwen in de professionaliteit van het restauratieproject.
Hoe verder?
 • In het projectplan staat dat we het project zouden starten met een officiële kick-off en met persberichten.
  De eerste deelprojecten die we wilden starten zijn de werving van nieuwe medewerkers; de crowdfunding actie (€10.000 moeten we nog “ophalen”),  en de “micro volunteering” beschrijvingen.
  Om deze deelprojecten goed te kunnen presenteren hebben we digitale “content” nodig. Dit is de achterliggende reden dat we besloten hebben om als eerste met hoge prioriteit te starten met de creatie van de digitale presentatie over Brand 1964.
 • Met Jeroen Buis van Clownfish (het bureau dat de digitale presentatie voor ons maakt) hebben we snel overlegd welke delen van de productie we als eerste nodig hebben.
 • We hebben afgesproken dat wij zelf beeldmateriaal verzamelen. Peter v.d. Deijl, Jeroen v.d. Ven en Guus hebben veel research gedaan en alles aangeleverd bij Jeroen. 
  foto’s van de 6 kazernes uit 1964; voertuiginformatie; informatie en een hele fraaie luchtfoto’s van Den Haag in de zestiger jaren; informatie over de uitrusting van de brandweermannen etc. etc.  
 • Uit ons museumdepot hebben we het oude planbord van de alarmcentrale gehaald en deze wordt momenteel onder leiding van Rob van Zonneveld opgeknapt en precies ingedeeld naar de situatie van 1964. (we hebben al geconstateerd dat het bord helemaal compleet is)
 • We verwachten dat de eerste content eind september beschikbaar is en we mikken nu op de officiële kick-off en perspresentatie van Brand 1964 in October.
 • Verder is met prioriteit het SHB boekhoud programma uitgebreid met de begroting en grootboekrekeningen voor project Brand 1964. Het is van groot belang dat we een strikte budgetdiscipline invoeren en een goede financiële rapportage presenteren aan alle (financiële)  stakeholders. (Waaronder het Mondriaan fonds)  
Ander kort nieuws
 • Rob Brons (ex commandant) heeft zich bereid verklaard om als ambassadeur voor ons project op te treden. (lobby werk, additionele fondswerving, pers presentaties)
 • Alexandra v.d. Deijl  heeft toegezegd dat zij de taak op haar wil nemen om elk kwartaal een kort video journaal te maken met de voortgang van het project
 • Het team in Wassenaar is begonnen met het demonteren van diverse onderdelen van de GM International.
 • Recent hebben we vernomen dat het Haags gemeentearchief voorbereidingen aan het treffen is voor een (video) productie over de brand van het K&W gebouw in 1964. We onderzoeken nu of we onze krachten kunnen bundelen (en daarmee kosten kunnen besparen)
 • We willen in contact komen met Via de FLO club is een vraag uitgezet naar oud brandweermannen die in 1964 aanwezig waren bij de brand in het K&W gebouw. We zijn heel blij met drie aanmeldingen. T.w.:
  De heren Barbier (86);  Assenberg (76) en Verlangen (76). 
  De dochter van de toneelmeester die in het gebouw woonde en tijdens de brand 7 jaar was heeft zich ook aangemeld. 
 • Rob Stemmers heeft contact gehad met de eigenaar van een van de allereerste hogedruk spuiten in Nederland. (De International UF-51-58 van Wassenaar uit 1951). Hij is van plan om in 1e instantie het exterieur weer helemaal in originele staat terug te brengen en zal hiervoor subsidie aanvragen bij de SHBH.
 • Via de archieven van het Aviodome hebben we een zeer gedetailleerde luchtfoto kunnen aanschaffen waar het station SS en het gebouw K&W goed opstaan.
 • Voor de AS33 is een geheel nieuwe watertank gebouwd door een extern bedrijf. De tank is afgeleverd, getest op waterdichtheid en gepast in het frame. Alles past en hierdoor kunnen de pompen nu ingebouwd worden. Een belangrijke mijlpaal !!
 • Ons internet bureau Mediafresh is gestart met de creatie van een project website. (www.brand1964.nl)

Fotos en andere gegevens van de Brandweer in 1964 in het algemeen en de brand van 1964 in het bijzonder blijven zeer welkom. (via Guus@Brinkel.com / 06-55303895)