Brand 1964 is een project van Stichting Historisch Brandweermaterieel en Brandweermuseum Wassenaar.

Ademlucht

De Brandweer van Den Haag heeft samen met Longarts, Dr. Labadie van het Zuidwal ziekenhuis en de firma Dräger baanbrekend werk verricht bij de ontwikkeling van ademlucht toestellen voor de brandweer.

Brandweermannen werden zo beter beschermd tegen rookvergiftiging. Met deze bescherming konden ook brandende panden van binnenuit geblust en kon veilig gezocht worden naar eventuele slachtoffers. Deze baanbrekende innovatie heeft vele levens gered. 

In 1964 waren de brandweerwagens standaard uitgerust met drie perslucht toestellen die alleen na toestemming van de Officier van Dienst ingezet mochten worden. 

In het officiële brandverslag staat dat tijdens de brand in het K&W gebouw 7 perslucht toestellen gebruikt zijn. In totaal had de brandweer toen 120 toestellen in gebruik die onderhouden werden door 6 brandwachten-instrumentmakers.

Vanuit het hele land werden brandweermannen door de brandweer van Den Haag opgeleid in het gebruik van de moderne persluchtoestellen.