Brand 1964 is een project van Stichting Historisch Brandweermaterieel en Brandweermuseum Wassenaar.

Financieel ondersteunen

Blij en dankbaar voor elke gift

Een groot deel van ons projectbudget is gedekt door eigen inbreng, subsidies en toezeggingen. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog €12.000,- nodig. U kunt ons project steunen door een financiële gift op de speciale project rekening NL80 INGB 0007573601 t.n.v. St. Historisch Brandweermaterieel Zoetermeer.

De SHB is een door de belastingdienst erkende culturele ANBI. Donaties aan een ANBI mogen afgetrokken worden van de aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Voor culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek:
-Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.
-Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

ANBI-’s hebben een transparante (financiële) publicatieplicht. De SHB ANBI verantwoording is te vinden op de algemene SHB site.

Bedrijven kunnen ons ook sponsoren met producten en diensten. We komen graag met u in contact. (mail: info@brand1964.nl)