Brand 1964 is een project van Stichting Historisch Brandweermaterieel en Brandweermuseum Wassenaar.

Nieuwsbrief oktober 2020

Beste Lezers,

Corona heeft ook zijn invloed gehad op de werkzaamheden van de SHB. Vele weken konden/kunnen we niet terecht in onze werkplaats en doordat alle demonstraties geannuleerd werden hebben we ook geen inkomsten. Maar ….. achter de schermen hebben we toch heel veel voortgang kunnen boeken in het project. Veel leesplezier!

Voortgang Restauratie Gereedschap wagen Wassenaar

Bij de restaurateur in Piershil werden de motor en het voertuig gescheiden van elkaar zodat beide delen beter bereikbaar zijn om aan te werken. De motor werd gerestaureerd en loopt weer als een zonnetje.

De carrosserie werd ontdaan van alle eraan geschroefde onderdelen. Daarna werd het plaatwerk waar nodig hersteld of vervangen. Een probleem was het dak, om specifiek te zijn, het gedeelte waar het zwaailicht gemonteerd zit. Er zat door de weersinvloeden een aardig gat in.
De volgende uitdaging was de handrem. Het complete mechaniek was afgebroken en verdwenen. Gelukkig hebben we na wat speurwerk een 2e hands set gevonden.

Begin augustus was de carrosserie zover dat deze naar de schilder kon voor een echte make-over. Het roze moest weer plaats maken voor de juiste brandweer rode kleur. Ook de losgeschroefde delen werden van de rode kleur voorzien.

Op 5 oktober keerde de rode wagen weer terug naar Piershil waar het opbouwen van de losse delen weer ter hand werd genomen.

De medewerkers in Wassenaar hebben ook niet stil gezeten. Daar werden verschillende componenten, die eerder verwijderd waren, onderhanden genomen. Banken werden geschuurd en opnieuw in de lak gezet. Raamlatten zijn gelakt. De poederketels werden door sponsor Fire Control uit Den Haag leeggehaald en gereinigd,

Sponsor v.d. Werf uit Leiden heeft voor ons de voorbanken en rugleuning opnieuw bekleed.

Subsidie aanvraag Gemeente Wassenaar

Als de Wassenaarse GM straks terug keert is de restauratie voor 85% gereed. Om de wagen weer helemaal terug te kunnen brengen in de originele staat hebben we extra geld nodig. Bij de Gemeente Wassenaar, die formeel de eigenaar van de wagen is, is een goed onderbouwde subsidieaanvraag ingediend die begin 2021 behandeld zal worden.

De Subsidie aanvraag omvat de volgende onderdelen.

  • Een financiële bijdrage om de resterende 15% van derestauratie uit te kunnen voeren.
  • Een bijdrage om een werving campagne te starten gerichtom meer vrijwilligers uit Wassenaar aan te trekken die straks de wagengaan beheren.
  • Een noodkreet om stalling in Wassenaar te regelen.
  • Een bijdrage om, door Clownfish, ook van de Wassenaarse Internationaleen 3D model te laten maken zoals we ook van alle Haagse wagensdigitale modellen hebben (Zie voorbeeld van de Haagse GM)
  • Een bijdrage om (na Corona) een publieksevenement te organiseren waarwe alle, nog bestaande, historische Wassenaarse brandweerwagens tentoonstellen

Voortgang Autospuit AS33

Ook over de restauratie van de Autospuit 33 is veel nieuws te delen.
Voor de Corona periode hadden we al het punt bereikt dat de wagen op eigen kracht zijn eerste rondjes kon rijden op de binnenplaats van de kazerne. Daarna zijn de nieuwe watertank (voor 600 liter bluswater) en de gereviseerde hoge druk pomp in de wagen geplaatst.

Aan de binnenkant van de wagen zijn we gestart met het vernieuwen van alle elektrische kabels en is een deel van het dashboard gerestaureerd.

De losse onderdelen zoals de portieren etc. zijn inmiddels naar de spuiter verhuisd en zijn al strak in de juiste brandweer rode keur gespoten.

Voortgang digitale presentatie

De digitale presentatie van Band 1964 gaat bestaan uit een spectaculaire productie die samengesteld wordt uit historische beelden, animaties, interviews en scenes die nagespeeld
worden door acteurs.
Onze creatieve partner Clownfish uit Wassenaar heeft zeer gedetailleerde 3D modellen gemaakt. Getekend zijn: Het gebouw van K&W, de zes brandweerkazernes die we in 1964 in ’s-Gravenhage hadden, markante Haagse gebouwen zoals het Vredespaleis en Station Staatsspoor en ….. de acht verschillende type brandweerwagens die ingezet zijn bij de K&W brand in 1964.

Hierbij twee voorproefjes. De autoladder in 2D en wacht Archimedesstraat in 3D.

In de Corona periode zijn alle bekende nationale- en regionale fotoarchieven doorzocht op foto’s van de K&W brand. We hebben nu een flinke verzameling en gaan die samen met de hele gedetailleerde, handgetekende kaart van Den Haag uit het begin van de zestiger jaren gebruiken in de audio visuele presentatie.

Activiteiten komende maanden

Gereedschapwagen Wassenaar

  • De wagen zal begin November terug komen en zal begin 2021 door de RDW gekeurd worden.
  • De ploeg in Wassenaar zal dan vervolgens het interieur verder gaan opknappen.

Autospuit 33

  • Nadat de Corona beperkingen opgeheven zijn en we weer in onze werkplaats terecht kunnen gaan we verder met de elektrische bekabeling en zal de lage druk pomp geplaatst gaan worden.

Deelproject Presentatie

  • De opnames van de “toneelstukjes” rondom de alarmering worden dit najaar gefilmd in en rond het BB bunker complex in Rijswijk. Daar staan historische telefooncentrales die we als decor mogen gebruiken.
  • De laatste getuigenverslagen van Janneke Valentijn (dochter toneelmeester) en Wim Deetman, die als jonge man in het publiek stond, worden opgenomen zodra de Corona maatregelen weer verruimd worden.

Wist u dat?:

Het gebouw van K&W ooit in Madurodam heeft gestaan? Natuurlijk hebben we gevraagd of die maquette nog bestaat maar helaas die is, net als het echte gebouw, gesloopt.

De Wassenaarse GM en een hele vloot van Haagse Brandweerwagens schouder aan schouder bijstand hebben verleend bij de zeer grote brand bij Sikkens in 1969?